Mặc Trung Cộng đe dọa, ông Trump chính thức thông qua luật trừng phạt liên quan đến Hong Kong