Maduro định bỏ trốn sang Cuba nhưng Nga thuyết phục y ở lại. Hội Đồng Giám Mục Venezuela nhóm họp.