Mỹ yêu cầu các công ty nước ngoài giảm giao dịch dầu mỏ với Venezuela