Mỹ đẩy mạnh chiến lược an ninh vào lúc Trung Cộng làm khu vực lo ngại