'Mỹ xác định Huawei và 19 công ty do quân đội Trung Cộng đứng sau'