Mỹ và ASEAN kêu gọi xử lý tranh chấp Biển Đông theo luật quốc tế