Mỹ tẩy chay thượng đỉnh về Con Đường Tơ Lụa Mới ở Bắc Kinh