Mỹ-Trung “khẩu chiến”, TT Trump vẫn liên tục gọi “virus Trung Cộng"