Mỹ-Trung có thể hoãn ký thỏa thuận thương mại tạm thời tới cuối năm - Reuters