Mỹ: Tổng chưởng lý các bang kêu gọi điều trần về sự ‘gian dối’ của Trung Cộng