Mỹ thách thức quyết liệt tuyên bố chủ quyền của Trung Giao ở Biển Đông