Mỹ rút lại ưu đãi cho VN, một số nước ‘đang phát triển’