Mỹ phân tán hàng nghìn thủy thủ Hàng Không Mẫu Hạm vì Covid-19 lây “không kiểm soát”