Đàm phán thương mại : Trump cáo buộc Bắc Kinh « phá vỡ thỏa thuận »