Mỹ nói thử hỏa tiễn hành trình nhằm "răn đe Trung Cộng"