Mỹ ‘ăn miếng trả miếng’ với các quy định của Trung Cộng