Mỹ kêu gọi người già sẵn sàng ‘trốn’ trong nhà tránh corona