Mỹ ‘hỗ trợ nỗ lực’ Hàn, Nhật chấm dứt tranh chấp thương mại