Mỹ công khai việc đưa quân đội đến Đài Loan huấn luyện, Trung Cộng phản ứng quyết liệt