Mỹ cấm nhập cảnh, phạt 200.000usd khi mang những thực phẩm sau nhập cảnh tại các sân bay Mỹ