Mỹ: Các bang chuẩn bị phân phối vaccine COVID-19 sớm nhất vào cuối tháng 10