Mỹ cam kết giúp Nhật giám sát tàu Trung Cộng tại Hoa Đông