Luật cấp hơn trăm tỷ đô đối phó corona đang chờ Tổng thống ký