Luật an ninh Hồng Kông, hồi kết của ảo tưởng phương Tây về Trung Cộng