Lãnh tụ Triều Tiên có thể thăm Việt Nam sau Tết Nguyên Đán