Lãnh tụ Kim Jong-Un có thể thăm Việt Nam sớm hơn trước khi gặp Tổng thống Trump