Lãnh đạo Hong Kong muốn đối thoại, tìm lối thoát cho khủng hoảng…