LẦN ĐẦU TIÊN TU VIỆN PHỔ QUANG TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VU LAN PHẬT LỊCH 2563