LINH MỤC NGUYỄN HUY TƯỞNG TRONG CUỘC ĐỜI TRẦN THẾ (Thái Hóa Lộc) - Tiếp theo

“Những người chống đối Sự Thật sẽ không làm gì được, vì Sự Thật luôn chiến thắng, và sự chống đối của họ sẽ không làm cho Sự Thật giảm bớt Sự thật đi, nhưng lại càng làm cho Sự Thật sáng chói hơn, càng làm cho Sự Thật hiển hách và vinh quang hiển lộ rõ ràng hơn. Như đen làm nổi bật trắng, trắng làm nổi bật đen, như sự giả dối làm nổi bật Sự Thật của Thiên Chúa là Đấng Chân Thật vô cùng, và Sự Thật của Chúa vạch mặt chỉ tên những sự giả dối, thì Sự Thật của Thiên Chúa cũng đang soi sáng thế giới và cho mọi người về Chúa Giêsu Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, để những ai tin vào Ngài sẽ không bị lầm đường lạc lối.

SỰ THẬT GIẢI THOÁT TA!

(Tiếp theo bài kỳ trước)

Người Tín Hữu

Ngay1-10-1998: Phiên họp bất thường của Giáo xứ do Linh mục Xử lý Thường vụ Đa Minh Đinh Minh Hải triệu tập. Nguyên văn nội dung thơ mời:

Ngày 04 tháng 10 năm 1998

Thơ mời

Kính gời:…………………..

Trân trọng kính mời ông vui lòng đến tham dự buổi họp đặc biệt với văn phòng điều hành giáo xứ.

Ngày giờ: Chủ Nhật ngày 11 tháng 10 năm 1998 vào lúc 7:00 tối.

Địa điểm: Hội trường giáo xứ

Chù tọa: Linh mục Xử lý Thường vụ Chánh xứ và linh mục phó xứ

Thành phần tham dự: Hội Đồng Mục Vụ, Ban Cố Vấn, Văn phòng Điều hành, đại diện các đoàn thể và ban ngành

Mục đích: Thảo luận đường hướng xây dựng giáo xứ trong giai đoạn hiện tại.

Thân ái kính chào trong Chúa Kitô

Linh mục Xử lý Thường vụ (Ký tên Đinh Minh Hải)

Theo thơ mời trên, quý vị và chúng tôi đều biết rõ là “Phiên họp theo thơ mời nêu trên đã không đúng theo mục đích nêu ra trong thơ mời”. Nghĩa là trong đề mục không hề nói tới việc mua hai miếng đất phía Tây khu Thánh Đường. Đặc biệt là không có đề mục “Biểu quyết mua hai miếng đất này”.

Các nhân sự chỉ định vào các Ban ngành không đúng với Chỉ Nam của Giáo Phận Dallas, Texas. Và không đúng nội quy của giáo xứ. Chưa hề có Ban Cố Vấn của Cộng Đoàn ngay cả các giáo xứ Mỹ trong Giáo Phận Dallas, vì cố vấn của Cộng Đoàn là hội Đồng Mục Vụ do giáo dân bầu ra, họ làm việc trực tiếp với giáo dân và là gây liên lạc để trình bày các thỉnh nguyện cũng như nhu cầu cần thiết của giáo xứ tới cha chánh xứ. Họ là những người “Tư Vấn” (họ là những cố vấn của cha xứ) và “Đồng chia sẻ trách nhiệm” với cha xứ. (theo Giáo luật số 519, 204,536 và Sắc lệnh Tông Đồ Giáo Dân, đã được dẫn nhập trong Chỉ Nam của Tòa Giám Mục Dallas và Nội Quy của Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đã được tu chính ngày 23 tháng 10 năm 1997 và ngày 8 tháng 6 năm 1998). Thế mà các vị Cố vấn do Cha Hải tự phong (khi chỉ là Xử lý Thường vụ thì không được quyền thay đổi những gì đang hành xử - Sự hành xừ theo cách này theo Hành Chánh thì trái nguyên tắc hành chánh”. Tổ chức quân đội cũng vậy. Nhưng sự việc đã xảy ra trong phiên họp của giáo xứ chúng ta, khi đang có Hội Đồng Mục Vụ.

Một việc làm mà từ Chủ Tọa Đoàn cho đến vị điều khiển phiên họp đều sai lầm là để cho các Cố vấn và Linh mục Chủ Tọa được giơ tay đồng tình ưng thuận. Chúng tôi được nghe nhưng chưa được thấy, nhưng do những người đi sau 1975 nói lại rằng: “Các phiên họp của Việt Cộng – Kẻ thù số 1 của Công giáo- luôn có “cò mồi” và khi biểu quyết một vấn đề gì thì cán bộ “Đảng” đông hơn thường dân. Kẻ nào hé răng là được tống ra khỏi phòng họp(như ông Cố vấn Vũ Khắc Tế tuyên bố:”Ai không chịu thì ra khỏi phòng họp!” ) và khi tỏ ra cho dân chúng biết là cuộc trưng cầu dân ý dân chủ thì số giơ tay của cán bộ “Đảng” nhiều hơn số dân tham dự (điều này được các cựu cải tạo kể còn ghê hơn nhiều).

Hội Đồng Mục Vụ không được nói lên những ý nguyện của giáo dân, không được thi hành trách nhiệm và bổ phận của mình. (Trong buổi họp ấy Hội Đồng Mục Vụ chỉ làm nhiệm vụ của một khán giả ngồi coi diễn tuồng “dân chủ” của chủ thuyết độc tài phát xít mà các diễn viên là những kịch sĩ thiếu khả năng diễn xuất trong một vở tuồng của soạn giả gánh hát cải lương chuyên hát “Đình”.

-Ngày 14-10-1998: Có tin Legio tạm ngưng hoạt động (Tin đồn rằng vì việc thay đổi linh giám một cách bất bình thường, trái Thủ Bản?)

-Ngày 25-10-1998: Khi Thánh Lễ chưa kết lễ, ngay cung Thánh, tại bục giảng lời Chúa, Ông Đặng Hiếu Sinh, Văn Phòng Điều Hành lên bục giảng, vang giọng trầm buồn cổ động “dạ Vũ, thi Hoa Hậu!” làm cho nơi tôn nghiêm , Nhà Tạm Chúa bị tục hóa! Và vị đó còn nói những việc gì đã qua thì cho qua luôn!

-Đoàn Liên Minh Thánh Tâm cũng tạm ngưng đến đọc kinh Tôn Vương tại gia đình giáo dân ngày 28-10-1998.

-Cha Nguyễn Huy Tưởng đã tới Tòa Giám Mục thêm một lần nữa. Hình như vấn đề chưa được ổn thõa rõ ràng!

NHẬN ĐỊNH: Kính thưa quý Cộng Đoàn, những sự việc và những hành động của linh mục Đa minh Đinh Minh Hải và cộng sự viên riêng của ngài diễn ra suốt hai tuần vừa qua, thật đáng buồn và rất đáng lo ngại cho tương lai giáo xứ của chúng ta.

  • Sinh hoạt không ổn định, tự ý tu sửa chi tiêu không cần sự loan báo cho giáo dân qua Hội Đồng Mục Vụ. Mị dân bằng sửa chữa bằng cách không cần hỏi vì “tiền ta” (do đó mới có việc quảng cáo dạ vũ trong Thánh lễ và trên tòa giảng) gây dựng được nên tự do chi tiêu (đây là trái phép với giáo hội, lợi dụng danh nghĩa của giáo hội để chi tiêu vào việc gây uy tín cho cá nhân nhưng không cần điếm xỉa tới thực chất và giá trị việc tu sửa, mặc dù đó là sự tu sửa giáo xứ (xi măng vá với nhựa đường) như vậy thì sự sửa chữa có tính chất tốt, bền không? Như vậy có phải tiêu phung phí không? Việc phung phí của công thì có tội hay không? Dùng tiền với danh nghĩa giáo hội để tự vinh danh, như thế có phải là kiêu ngạo không? Hỏi là trả lời rồi vậy!
  • Kế hoạch xây Tân Thánh Đường cũng chưa rõ ràng và chưa được toàn thể giáo dân chấp thuận vì giáo dân ngồi tính nhẩm đã nhận thấy như sau:

Ban xây cất vẽ ra một liệt kê so sánh còn quá nhiều thiếu sót. Thí dụ: Mua thêm đất hay xây nhà thờ tại đất cũ cũng phải mượn thêm tiền và mỗi tuần phải trả $5,500.00 Mỹ kim với tiền mượn khoảng $1,488,000.00. Đây chỉ mới là ước tính xây cất nhà thờ mà thôi. Còn chi phí về mua sắm bàn thờ, âm thanh, ghế quỳ và ngồi v..v…thì chưa hề được ban xây dựng nói đến. .. Do đó chúng ta cũng đã hiểu số tiền dự chi phải vay vào khoảng $2,000,000.00.

Nhưng ta cứ coi như chi phí phải trả nợ mỗi tuần là $5,500.00 (?). Nhưng từ ngày được công nhận là giáo xứ có khi nào Tờ Báo C1o Tài Chánh hàng tuần của giáo xứ có được số tiền này đâu!

Để dễ phân tích, chúng ta hãy nhìn vào bản Báo Cáo Tài Chánh sau đây, tính từ tháng 8 đến ngày hôm nay để nhận xét rõ ràng hơn:

-Ngày 16-8-1998: Số tiền thâu Thánh Lễ: $6,438.00 (Cha Tưởng Chánh xứ)

-Ngày 23-8-1998: Số tiền thâu Thánh Lễ: $4,061.00 (Cha Tưởng Chánh xứ)

-Ngày 30-8-1998: Số tiền thâu Thánh Lễ: $4,951.00 (Cha Tưởng Chánh xứ)

-Ngày 6-9-1998: Số tiền thâu Thánh Lễ: $4,759.00 (Ngày cuối Cha Tưởng ra đi).

-Ngày 13-9-1998: Số tiền thâu Thánh Lễ: $3,791.00 (Cha Hải XLTV)

-Ngày 20-9-1998: Số tiền thâu Thánh Lễ: $3,594.00 (Cha Hải XLTV)

-Ngày 27-9-1998: Số tiền thâu Thánh Lễ: $3,708.00 (Cha Hải XLTV)

-Ngày 4-10-1998: Số tiền thâu Thánh Lễ: $4,150.00 (Cha Tưởng trở về)

-Ngày 11-10-1998: Số tiền thâu Thánh Lễ: $4,208.00 (Cha Tưởng trở về)

-Ngày 18-10-1998: Số tiền thâu Thánh Lễ: $4,096.00 (Cha Tưởng trở về)

-Ngày 25-10-1998: Số tiền thâu Thánh Lễ: $3,942.00 (Cha Tưởng trở về)

Nhìn bảng thống kê trên, chúng ta nhận thấy rằng dù cho có Cha Tưởng đi chăng nữa thì chúng ta không thể nào thâu nhập mỗi tuần là $5,500.00 Mỹ kim được. (đây là trả nợ của số tiền vay $1,488,000.00 Mỹ kim)Nhưng nếu phải chi phí hệ thống âm thanh, bàn Thánh, ghế v.v… sẽ lên tới $2,000,000.00 Mỹ kim thì làm sao chúng ta trả nổi?)

Chúng tôi không biết quý vị trong Ban Xây Cất, Cha Hải là linh mục phụ trách có hiểu cho rằng: “Xây một Thánh Đường không khó” nhưng liệu có kham nổi tiền trả nợ chưa kể chi phí điện, nước và tu bổ cơ sở cũ hàng tháng không hay là quý vị cứ ép giáo dân dấn thân vào một cuộc mạo hiểm nguy hiểm để vinh danh cá nhân và lợi ích tư nhân thương mại, rồi sau đó giáo dân không trả nổi thì chỉ giáo dân giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mang tiếng xấu nói riêng, toàn thể danh tiếng giáo dân Việt Nam hổ danh với các giáo xứ Hoa Kỳ?!!!

Vì giáo dân đã biết rõ sự tai hại trầm trọng này, nên đã trao trách nhiệm cho Hội Đồng Mục Vụ “tư vấn” của cha Dominic Đinh Minh Hải, nhưng Hội Đồng Mục Vụ gặp nhiều khó khăn về nguyên tắc làm việc “độc tôn” và bầu phiếu “phi dân chủ” và “độc diễn”. Khiến cho đa số giáo dân xầm xì về Thông báo số 1 (của ban Điều Hành).

Xin quý vị hãy so sánh số tiền đóng trong 11 tuần lễ vừa qua để nhận thấy rằng rất khó khăn trong tương lai khi cần phải chi phí một số tiền hàng tháng lớn hơn.

Chúng ta không thể phủ nhận tình trạng suy giảm lòng Đạo Đức (Đức Tin), tinh thần tích cực đóng góp xây dựng, tình đoàn kết, đức ái và đức công bình trong cư xử!

Hướng của ta là xây Tân Thánh Đường. Nhưng muốn được như vậy, điều kiện cần và đủ là phải có tiền và được lòng giáo dân. Đồng thời cần phải có một phương án hữu lý, hợp lệ và vừa khả năng tài chánh. Muốn huy động vốn thì điều quan trọng nhất là phải yên được lòng giáo dân.

Muốn vậy, việc đầu tiên là làm sao dẹp bỏ được gương xấu! Gương xấu cản trở phát triển và làm ô danh giáo hội; nếu nó lan ra ngoài phạm vi cộng đồng dân Chúa! Người giảng và người nghe phải SỐNG THEO LỜI rao giảng!

Đến nay chúng ta vẫn chưa được biết rõ thái độ và biện pháp của Tòa Giám Mục. Những dư luận liên quan đến Dòng Chúa Cứu Thế vẫn chưa được giải thích sáng tỏm ngoài cây thanh minh của cha “Trách Nhiệm” (Priest in charge) Dominic Đinh Minh Hải sáng ngày 18-10-1998. Sự kiện này bất lợi cho cha từ nhiều phía.

Tóm lại suốt hai tháng nay có rất nhiều ý kiến nói ra nơi công cộng, trong các gia đình, ngoài phố, sở làm và trong các cuộc nói chuyện riêng tư. Tình trạng bất ổn, bế tắc ấy rất cần phải được giải quyết nhanh, dứt khoát, nhất là đối với những người hữu trách. Cần chấm dứt tức khắc hành động “tục hóa” nơi tôn nghiêm (dùng tòa giảng quảng cáo dạ vũ!) (xem lại Matheo XXI:12-13).

Chúng ta cần phải thực hiện những đều sau đây:

-Xin Tòa Giám Mục cử đại diện tới điều tra hiện tình giáo xứ.

-Xin các Chủ chăn nêu gương: yêu thương, trung thực đề giáo dân thấy được “linh mục là Chúa Kitô thứ hai –Saserdos –alter Christus”

-Yêu cầu giáo dân yểm trợ và ủng hộ Hội Đồng Mục Vụ hành xử quyền hạn, trách nhiệm của họ.

-Xin các Hội Đoàn đóng góp tích cực vào việc ổ định tình hình, nhất là lòng đạo đức sốt sắng. Chúng ta phải cầu nguyện, xin Chúa phá tan mọi âm mưu chia rẽ đoàn chiên Chúa!

-Thiết tha xin Cộng đoàn trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta phải bình tĩnh sáng suốt, khôn ngoan nhận biết ơn Chúa Thánh Thần. Cũng nên cẩn trọng đề phòng (có thể có) kẻ ghét giáo hội chúng ta lợi dụng “đục nước thả câu”.

-Nhận định sau hết là Giáo Hội là Nhiệm Thể của Chúa Kitô. Các giáo dân hợp nhất là giáo hội. Chúng ta đang ở năm kính và học hiểu về Chúa Thánh Thần, dọn mình đón nhận ơn Toàn Xá năm Thánh 2000. Thời gian còn rất ngắn (hơn 400 ngày nữa thôi) là sẽ bước vào thời điểm cực kỳ trọng đại: Mừng Chúa Giáng Trần – Năm Hòa Bình 1999

– Không Thiện tâm thì không có hòa bình

-Không Hòa giải thì mất Tòa xá !

Kính thưa quý tín hữu “chúng ta là an hem trong Chúa Kitô, là quan thể của Huyền thể Ngài. Chúng ta cùng chia sẻ một Thánh Thể Chúa Kitô, cùng đọc chung một Tin Mừng Ơn Chúa Cứu độ, cùng đọc chung một luật yêu thương, cùng thông hiệp trong ờn Thánh Thần.

Xin hãy công bình với nhau

Xin hãy quý nhau như gìn giữ “con ngươi trong mắt mình”

Nguyện xin Thánh Thần Thiên Chúa tác “Thánh” ta trong chân lý.

Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp phù hộ giáo xứ chúng ta vững bền mãi muôn đời.

Kính thư

Người Tín Hữu

5 comments (Add your own)

1 Kelholata - Wed, January 22, 2020 @ 5:13 AM

Cephalexin Information http://cialibuy.com - cheapest cialis 20mg Acheter Cialis Pas Cher Cialis Discount Doxycycline Online
2 Lesguigue - Mon, January 27, 2020 @ 11:56 AM

Where To Order Stendra 50mg [url=http://apcialisle.com]Cialis[/url] Finasteride 20mg Internet Low Price Buy Cialis Cheap Vigra
3 StevDypE - Mon, January 27, 2020 @ 12:36 PM

Keflex Substitutions [url=http://viacialisns.com]Cialis[/url] Purchase Flagyl No Prescription Buy Cialis Propecia In Women Hair Transplant
4 Matmure - Sun, February 2, 2020 @ 12:43 AM

Apo Amoxicillin [url=http://cialisir.com]Cialis[/url] Propecia Hilft cialis no prescription Generique Amoxicillin Remede Tarif En Pharmacie
5 Lesguigue - Thu, February 6, 2020 @ 11:21 PM

Lisinopril 20 Mg Over The Counter [url=http://buycialisuss.com]Cialis[/url] Viagra Generika Rezeptfrei Buy Cialis Buy Generic Levitra Uk

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted.