Linh cữu Cựu Tổng thống Bush được quàn tại phòng mái vòm của Điện Capitol