Liên Hiệp Châu Âu lên tiếng về căng thẳng ở Biển Đông Trọng Nghĩa