Liên Hiệp Châu Âu cần “trưởng thành” để chống đỡ những thách thức mới