Leo thang căng thẳng với Trung Cộng, Mỹ và Úc tăng cường hợp tác quân sự