Lốc xoáy quét qua bang Tennessee, ít nhất 19 người chết