Lính cứu hỏa tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân của đám cháy Camp Fire