Khoa học gia của Pháp phát hiện được “bệnh nhân số 0” ở Pháp nhiễm Virus Vũ Hán