Khoa học chứng minh: Vợ hay cằn nhằn , chồng sẽ “lên bàn thờ” sớm.