Không quân Mỹ xác nhận vẫn liên tục tuần tra trên Biển Đông - Trọng Nghĩa