Khi bị trượt chân, người Việt Nam phải tìm ra nguyên nhân