Khách du lịch Hồ Bắc được gia hạn visa tại Nhật Bản