Khí phách của Giám Mục Trung Cộng: thà ngủ đầu đường xó chợ, không gia nhập Giáo Hội quốc doanh