Khó hoàn tất ‘Giai đoạn một’ thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung trong năm nay