Kenya – quốc gia duy nhất trên thế giới bắt học sinh học lại cả năm vì dịch COVID-19