KỶ NIỆM SINH NHẬT LẦN THỨ 65 BINH CHỦNG THỦY QUÂN LỤC CHIẾN TẠI HOUSTON, TEXAS.