KỶ NIỆM LẦN THỨ 151 QUAN THƯỢNG ĐẲNG ĐẠI THẦN NGUYỄN TRUNG TRỰC & ÚY TẾ CHIẾN SĨ TRẬN VONG