KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP HỘI CỰU SVSQ/TB THỦ ĐỨC LOUSIANA 24-2-2019