JICA phủ nhận từng có sáng kiến ‘dùng lu chống ngập’