Điều gì đã xảy ra trong 3 giờ chiếm đóng gây rung chuyển Hồng Kông?