Iran làm giàu uranium trở lại, Pháp đe dọa tăng cường áp lực - Thụy My