Điệp viên khiến Syria trả giá đắt trước Israel năm 1967